Tango Ders Teknikleri Nedir

Tango Ders Teknikleri Nedir

Tango Dans Stilleri

Fantasia nuevo ve tangolar dışında bulunan bütün tango dans stilleri kapalı olan tutuşlar ile yapılmaktadır. Ayrıca salon ve orillero stili olan tangoların dans stilleri açık tutuşlarda yapılıyor olsa da, Buenos Aires ve Arjantin’in diğer farklı yerlerinde tipik olarak kapalı tutuşlarda yapılmaktadır. Mülonguero ve kulüp stili tangoların da yine tipik olarak kapalı tutuşlarda yapılır ve bayanın sol omuzu ile erkeğin sağ omuzu arasındaki mesafe ile bayanın sağ omuzu arasındaki mesafede genellikle aynı ölçülerde olmaktadır. Ayrıca tango nuevo kısımlarında açıklanan bazı figürler, salon orillero ve kulüp stili tangolarda kullanılan hafif derecelerde ve yumak v şekillerinde kapalı tutuşlarda yapılmaktadır. Bu noktada tutuşlar ve çerçeve oldukça önemli olmaktadır.

Dans Stillerinin Ritimleri

Diğer bir yandan ise bazılarına göre milonguero ile diğer stil tango dansları arasında bulunan fark milonguero stilinde ve çerçevenin bayanın içinde olması ve diğer stillerde çerçevenin her iki dansçısının kollarında olmasıdır. Ayrıca çerçevenin bayanın içinde veya kollarda olması, geniş ölçülerde tutuşların yakınlığı ve yumuşaklığına başlı olmaktadır. Sert ve mesafeli bir tutuşlarda çerçeve kollarda olmaktadır ve tutuşlar daha yakın ve yumuşak oldukça, çerçevede her stil da bayanların vücudun içine doğru ilerlemektedir. Ric tic juan D’arienzo, redolfo biagi ve diğer birçok orkestranın seslendirdiği tango müziklerinde ki ve öne çıkan ritmik unsurları tanımlamanın bir yönü olmaktadır. Dans stillerinde bazıları ise, ric-tic ritimli olan müziklerin 2/4 ölçüsünde olduğunu, bu görüşlerde olmayanlar da üçe karşı iki ölçüsünde olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca bazı orkestralar da 2/4 ölçüsünde tango müzikleri çalmıştır and buna syncopated üçe karşı ritme eklenmiştir. Fakat diğer orkestralar 4/4 ölçüsünde çaldıkları halde üçe karşı iki ritmini müziklerine eklemişlerdir. Bilinmesi gerekmektedir ki tangonun bütün adımları bazı zamanlarda yavaş şekillerde bazen ise çok hızlı şekillerinden açıklamaları yapılmaktadır. Ancak bu açıklamalar da her zaman için kesin bir tariften çok doğru ritmi bulmak için kılavuz olarak düşünülmektedir. Tango dans şekillerinde ise adımlar genellikle şu şekillerde açıklamaktadır, yavaş, hızlı veya bir iki üç şekillerinde tanımlanmaktadır.

www.tangoist.com