Balıklar Nasıl Canlılardır?

Balıklar Nasıl Canlılardır?

Balıklar Nasıl Ürer?

Balıklar suda yaşayan, solunum yapmak için solungaçlarını kullanan, genellikle pulları olan omurgalı canlılardır. Balıklar hayvanlar aleminde sayısız türü olan canlılardır. Deniz, okyanus, nehir, göl gibi alanlarda yaşarlar. En eski balık fosili 500 milyon yaşındadır. Kalpleri bir kulakçık ve bir karıncıktan oluşurken, kalplerinde daima kirli kan bulunur. Solungaçlar aracılığıyla kirli kan temizlenir ve solunum sonucunda temiz kan vücutta dolaşır. Tatlı su balıkları su içmezken, tuzlu su balıklarının su içtiği bilinmektedir. Göğüs kısmında çift yüzgeçler bulunurken, sırtta ve kuyrukta tek yüzgeç bulunur. Çalışmalara göre 40.000'den fazla balık türü mevcuttur. Balıklar kendi içinde beslenme şekilleri olarak da ayrılmaktadır. Etçil, otçul ve hepçil olmak üzere üç şekilde beslenen omurgalı canlılardır. Dünyada yaşayan canlılar biyolojik olarak üremeye güdümlüdür. Bu durum canlıların doğasında vardır. Balık türlerinin çoğu yumurtlama yöntemi ile üremektedir. Doğurarak da üreyen memeli balık türleri bulunmaktadır. Yumurta ile üreyen balıklardan bahsedelim. Balıklarda dölleme olayı suda gerçekleşmektedir. Dişi ve erkek balıklar kendi aralarında birbirlerine sinyal göndermektedir. Sinyal iletişimi başarılı olan balıklardan dişi olanı yumurtalarını suda buldukları uygun yerlere bırakırlar. Balık türlerinin bazılarında erkek balıklar döllenmeden önce yumurtaların bırakılabileceği uygun bir yuva oluşturabilirler. Dişi balıklar erkek balıkların hazırladıkları bu güvenli yuvalara yumurtalarını bırakırlar. Erkek balıklar da bırakılan yumurtalara gelerek spermlerini bırakır yumurtaları döllerler. Yumurtalar gelişene kadar her iki taraf da yumurtaların güvenliğini sağlamaya çalışır. Akıntılar, diğer balıkların ve canlıların saldırıları sonucu koruma durumu başarısız da olabilmektedir. Yumurtlama ile üreyen balıklara ovipar da denilmektedir.

Balıklar Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Balıklar genellikle mevsimsel olarak ürerler. Her balık türünün farklı üreme dönemi vardır. Bıraktıkları yumurta sayısı türlere göre farklılaşmaktadır. Alabalıklar 1000-1500 civarı yumurta bırakırken Sazan balıkları ise yaklaşık 300.000 civarı yumurta bırakabilmektedir. Balıklar arasında lepistes, blek moli gibi türler doğurarak ürerler fakat bu bildiğimiz doğurmadan farklılık gösterir. Yavrunun gelişmesi, döllenmesi yine yumurta ile olur. Dişi balık Gonopodium denilen bir bakıma penis görevi gören organdan spermleri alır ve yumurtayı anne karnında döller. Yavrunun yumurtadan çıkması anne karnında olur ve yumurta yani yavru da anne karnından atılır. Balıklar genellikle yumurtlama yöntemi ile çoğalsalar da bazı balık türleri doğurarak ürerler. Bunlar suda yaşayan memeli canlılardır. Köpek balıkları, balinalar, yunuslar, fok balıkları suda yaşayan ve doğurarak üreyen memeli canlılardır.

-Rougheye kaya balıkları 205 yıla kadar yaşayabilirler ve bilinen en uzun ömürlü balık türleridir.

-Balina köpek balıkları en büyük balık türleridir. 21 ton 500 kilograma kadar ağırlığa sahip olabilirler ve boy uzunlukları 16 metreye ulaşabilmektedir.

-Black marin en hızlı balıklardır ve hızları saatte 130 kilometreye ulaşmaktadır.

-Işıldak balıkları Dünya üzerinde bulunan en kalabalık balık türüdür ve tatlı su kaynaklarında yaşamaktadırlar.