Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik kurumuna uygun davranılmaması halinde eşlerden birinin ya da her ikisinin aynı anda başvurarak açtıkları boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Kanunda geçerli olan genel ve özel, nispi ve mutlak boşanma nedenlerinden bir ya da birkaçının yaşanması halinde hakimin onayı ile boşanma gerçekleşir. Davada tarafların maddi ve manevi konularda önceden anlaşmış olması mahkeme sürecini kısaltırken hiçbir anlaşmaya varılamaması halinde çekişmeli dava çok daha uzun süre devam eder. Oldukça yıpratıcı olan boşanma döneminde taraflara yol göstermek ve onların haklarını korumak amacıyla boşanma avukatı yardım eder.

Çekişmeli Boşanma Davası

Tarafların ortak kararı ile ya da eşlerden birinin boşanmayı istemesi diğerinin de onaylaması üzerine açılan anlaşmalı boşanma davasında size yol gösterecek avukat ve danışmanlardan ozdogruhukuk.com ile yardım alabilirsiniz. Dava dilekçesinin yazılması, başvurunun yapılması ve davanın takibinde sizlere yardımcı olan avukatlar sayesinde çok daha kısa sürede boşanma davanız sonuçlanabilir. Tarafların maddi ve manevi konularda ortak bir anlaşmaya varamaması halinde çekişmeli boşanma davaları aylarca hatta yıllarca sürebilir. Taraflardan birinin boşanmayı kabul etmemesi, kişinin kusurun kendisinde olmadığını savunması, nafaka, çocukların velayeti ya da mal paylaşımı gibi konularda ortak noktaya varılamaması halinde sizlere yardımcı olan ve sürecin kısalmasında etkili olan alanında uzman boşanma avukatı ve danışmanlardan firması ile yararlanabilirsiniz.