YİDK Kararlarının İptal Davası Nedir?

YİDK Kararlarının İptal Davası Nedir?

Marka Hükümsüzlük Davası Nedir?

Dava dosyaları için Tetkik Hakimleri tarafından düzenlenen raporlar dinlendikten sonra ve yine dosyaların içerisinde dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve bütün belgelerde okunarak, incelendikten sonra işin gereği düşünülmektedir. Bütün haklar ise marka avukatı tarafından korunmaktadır ve gerekli hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca karşılaştırılan işaretlerin de aynı ve ayırt edilemeyecek şekillerde ve benzer olmadığını karıştırma ihtimalinin bulunmadığını savunarak davaların retti istenmektedir. Bir başka kişiye ait olan markaların uzun bir süre boyunca özel sözleşmelere dayalı olarak kullanılmasının sonucunda, markaların asli unsurunu da barındıracak şekillerde yeni bir marka başvurusu yapılması her zaman kötü niyetli olmaktadır. Buna göre ise böyle bir marka ise Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilse dahi, marka hükümsüzlüğü davaları açılarak kısa sürede iptal ettirilmektedir. Bu tür davaları ve kişileri özel haklarını ise konusunda uzman ve deneyimli olan marka avukatı tarafından gerekli hizmetler verilmektedir. Aynı zamanda ise konuya dair olarak Yargıtay kararı da bulunmaktadır. Detaylı bilgi için

Markalarınızı Tescil Ettirmenin Önemi Nedir?

Marka ve ürünlerinizi mutlaka tescillenmesi gereklidir ve her zaman çok önemli bir yere sahip olmaktadır ve bu sayede işlerinizi de güvene alabilirsiniz. Gerekli hizmetleri ve bilgileri ise uzman marka avukatı tarafından alabilirsiniz. Buna göre günümüzde ise birçok işletme üretimlerin planlamalarına marka çalışmalarını da ekmektedir. Marka sahipleri olarak yer aldığınız sektörde söz sahibi olabilir ve haksız rekabetin de bu sayede önüne geçebilirsiniz