Gayrimenkul Hukuku Nedir, Hangi Davaları Kapsar

Gayrimenkul Hukuku Nedir, Hangi Davaları Kapsar

Gayrimenkul Hukuku Hangi Hususları Kapsar

Ülkemizde gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıkların çok sık yaşanması bununla ilgili açılan davaların sayısını da artırmakta. Gayrimenkul hukuku, bireylerin birbirleriyle, bireylerin kurumlarla ya da kurumların kurumlarla olan uyuşmazlıklarını gideren mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda açılan davalar gayrimenkul hukuku yasalarına uygun şekilde giderilir. Kişilerle ya da kurumlarla yaşadığınız taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıklarınızın çözümünde https://www.latifcembaran.com/gayrimenkul-avukati.html tercih edebilirsiniz.

Gayrimenkul Davaları Nelerdir

Gayrimenkul hukukunun kapsam alanı oldukça geniştir. Birçok dava bu hukuk dalı kapsamında başka hukuk dalları ile grift bir şekilde görülür. Gayrimenkullere ilişkin anlaşmazlıkların çözüme kavuşmasını sağlayan gayrimenkul hukukunun kapsam alanının geniş olması davaların başka hukuk dalları ile paralel görülmesine neden olur. Gayrimenkul hukuku kapsamında pek çok farklı konuda dava açılabilir. Bunların başında tapu ile ilgili uyuşmazlıklar gelir. Tapu tesis, tescil ve iptal davaları bu hukuk kapsamında görülen davalardır. İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, kentsel dönüşüm kapsamında görülen kamulaştırmaya itiraz davaları, intifa hakkı, geçit hakkı ve bunlara yönelik ihtilaflara ilişkin davalar, yapı kooperatifi nedeniyle ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik davalar, ruhsatlandırma davaları, kira bedeli ve konut tahliyesi davaları, tapu şerhi davası, izaley-i şuyu davaları gayrimenkul davaları arasında yer alır. Gayrimenkul davaları kapsamında değerlendirilen pek çok davanın alt davaları da olabilir. Bu açıdan bakıldığında gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde profosyenel hukuki danışmanlık hizmeti almak en doğrusudur. Bir taşınmaz üzerindeki hakkınızın sekteye uğramaması, bu hakkın gasp edilmesi veya kiracınız ya da ev sahibiniz ile yaşadığınız problemlerin çözümünde gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşmeniz ve onun rehberliğinde hakkınızı aramanız hak kaybı yaşamanıza engel olacaktır. www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret ederek gayrimenkullerinizle ilgili karşılaşabileceğiniz ihtilaflarla ilgili hukuki destek talep edebilirsiniz.