Hisse Senetlerinde Bilinmesi Gerekenler

Hisse Senetlerinde Bilinmesi Gerekenler

Hisse Senedi Çeşitleri Nelerdir

Bilinmesi gerekmektedir ki borsada yatırım yapmak için borsa oynamak gerekmektedir fakat mutlaka gerekli olan bilgilere ve konulara sahip olarak hakim olmakta gerekmektedir. Buna göre hisse senedi nasıl alınır alanlarında ve borsada nasıl işlem yapılır kavramlarından önce de borsa da yatırımlarınıza konu olan sermaye piyasalarının da en önemli olan enstrümanlarını ve ayrıca hisse senedi çeşitleri konumuzda yer almaktadır. Bütün borsa yatırımlarınız için en temelden başlamak sonraki olacak bütün adımların da sağlıklı olması açısından yararlı olacaktır. Hisse senetlerinin anonim ortakları tarafından çıkarılan ortaklığa da yatırılan para kadar sermaye payları alınmasını ifade eden belirli olan yasal şartlar ile düzenlenmiş kıymetli evraklara da hisse senedi adı verilmektedir. Hisse senetlerinin çeşitleri hamiline ve aynı zamanda hisse senetleri adi ve imtiyazlı hisse senetleri bedelli ve aynı zamanda ise bedelsiz hisse senetler, primli ve primsiz hisse senetleri, kurucu ve intifa hisse senetleri şekillerinde gruplandırılmaktadır. Hisse senedi nasıl alınır alanlarında da önemli yere sahiptir ve hisse senetleri belirli bir kişi adına da düzenlenmişse eğer, pay defterine bu kişiler adları ile kaydedilmişse de nama yazılı hisse senetleri kimin elinde ise o kişilere de ait olan hisse senetlerine ise hamiline yazılı hisse senetleri denilmektedir.

Bedelli Bedelsiz Hisse Senetlerinde Bilinmesi Gerekenler

Bedelsiz olan bütün sermaye artırımları şirket ve firmaların iç kaynaklardan sermayelere aktardıkları tutarlar karşılığında da çıkardıkları bütün hisse senetlerini bir bedel almaksızın da ortaklara ellerinde paylar oranlarında dağıtılması gerekmektedir. Hisse senedi nasıl alınır alanlarında bu şekillerde olan hisse senetlerine bedelsiz hisse senetleri adı verilmektedir. Bedelli olan sermayelerde artırımı ise şirketlerin yeni fon ve kaynak elde edebilmeleri için de bedelli olarak nominal değerlerinden ya da daha yüksek olan fiyatlardan satmaları gerekmektedir. Bedelli olan hisse senetleri mevcut olan ortaklara satılabileceği gibi şirket sermayelerinin de bedelli olan artırılması yolları ve sistemleri ile ortaya çıkan rüçhan hakları diğer yatırımcılara da etkili şekillerde satılabilmektedir. İMKB’de ise hamiline yazılı olan hisse senetleri işlem görürken de nama yazılı hisse senetleri şirket yönetim kurulunun beyaz ciro ile de devrine dair olarak karar almış olma şartları borsada işlem görmektedir.

www.osmanlimenkul.com.tr