İş Akış Yönetiminin Amacı Ve Birikim Yönetimindeki Yeri Nedir?

İş Akış Yönetiminin Amacı Ve Birikim Yönetimindeki Yeri Nedir?

İş Akış Yönetiminde Ölçülebilir Getiri Nedir?

İmplemente eden organizasyonlar için birçok farklı ölçülebilen ve ölçülemeyen yararlar bulunmaktadır. Bunlar ise rekabet avantajı, gelişen üretim hacimleri, üretgen, azalan çevrim süreleri, işlemlerin etkinlikleri, süreç kontrollerinin de gelişimleri ve maliyetleri açısından bütün kazançları içermektedir. İş akışı yönetimi eski zamanlarda yüksek maliyetle edilmekteydi ancak gelişen web teknolojileri sayesinde ise artık yatırım geri dönüşünün de hızla alınabileceği maliyetlere düşmektedir. İş süreç verimlilikleri artarak daha az iş gücü gereksinimleri ile daha düşük maliyetlere akıştan elde edilen sonuçlar arttığından dolayı daha az zamana gereksinim de olmaktadır. İş akışı süreçler standart yapılara kavuşur ve süreçlerin de doğası gereği her bir katılımcıya standart hizmet sunduğundan dolayı söz konusu olan hizmet daha hızlı olarak sunulabildiğinden dolayı hizmet kalitesi de bu sayede artmaktadır. İşlerin iş akışları esnasında uygun olarak atanması ve süreç izleme işlemlerinin de otomatik hale getirilmesi gereklidir.

İş Akış Ve Süreç İyileştirme Nedir?

İş süreç yönetimleri ile genellikle iyileştirme süreçlerinin de performans hedefleri doğrultusunda gerekli olan bütün iyileştirmelerin ve otomasyonun da hayata geçirilmesidir. İş akışı ve iyileştirme süreçlerinde otomasyon sistemleri ise çoğunlukla bilgi teknolojilerine dayalı olarak elektronik iş akış uygulamaları ile sağlanmaktadır. İş süreçlerinde ölçülebilir olan bütün hedefler ile doğru ölçümler ile doğru karar ve aksiyonlar da alınmaktadır. Ayrıca devamlı iyileştirme ve otomasyon ile de süreçler hızlanır ve üretkenlikler artmaktadır.