HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ne Neden İhtiyaç Vardır

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ne ihtiyaç duyulmasındaki temel sebep, üretilen her ürünün tek tek kontrol edilmesinin mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. HACCP Standartları ile birlikte üretilen ürünlerin sahip olması gereken gıda güvenliği sistematik bir şekilde ortaya konulmuştur. HACCP kavramı ile birlikte üretilen ürünler sistematik ve mantıksal olarak gerekli gıda güvenliğine sahip olacaklardır.

Kalite ve Güvenilirliği Yükselten Bir Unsur

HACCP sistemine sahip bir kuruluş müşteriler açısından güvenli olarak değerlendirilecektir. Müşteriler aldıkları ürünlerin, elbette burada bahsedilen ürünler gıda ürünleri olmaktadır, sağlıklı ve güvenli olduğu konusunda kendilerini güvende hissedeceklerdir. Bu şekilde uygulanan önleyici yaklaşım ile birlikte ürünlerin geri çağrılma ihtiyacı da minimum seviyeye indirilmiş olacaktır. Aynı zamanda ürünlerinin kalitesi de yükselmiş olacak ve yasal mevzuat konusunda da artı olarak yol alınmış olacaktır. HACCP sistemine sahip olan bir kuruluş aynı zamanda yüksek kurum imajına sahip bir kuruluş haline de gelmiş olur.

HACCP Akış Şeması Kullanır

HACCP sisteminin uygulandığı yerlerde ISO 9001 Belgesi ile sağlanmış olan yüksek kalite standartları bir adım daha ileriye taşınarak gıda için, gıdaya yönelik standartlar ve kalite de yükselmiştir. HACCP sistemi gıda maddesinin üretiminde ne şekilde bir sıranın veya aşamanın takip edileceğini akış şeması ile belirtir. HACCP sistemi aynı zamanda TS 13001 olarak da anılmaktadır. HACCP planı kapsamında sağlanması gereken tehlike kontrolleri belirli prensipleri ve kurallara uygun olarak takip edilebilir.