İnşaat Hukuku Davaları

İnşaat Hukuku Davaları

Konya İnşaat Hukuku Avukatı

İnşaat hukuku davaları nedir ve hangi konuları içerir? İnşaat işlemleri, izin, başlangıç, gelişme ve sonuç aşamalarına kadar karmaşık hukuki işlemler silsilesinden ibarettir. Bu büyük süreç de teknik bilgi, detay ve kanunlar hakkında uzmanlık gerektirir. Oysaki Konya’da hizmet veren Av. Latif Cem Baran hukuk bürosuna ve https://www.latifcembaran.com/insaat-hukuku-avukati.html online sayfalarına başvurduğunuzda bu gibi konularda kaliteli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. İnşaata ilişkin tüm bu adımlar hukuk kuralları ile belirlenmiştir ama bunun için kanunnameyi iyi bir şekilde bilmek gerekir. Bu da uzman hukukçuların işidir. Günümüzde sürekli gelişen inşaat sektöründe İnşaat yapımı nedeniyle yığınla sorun ve hukuki uyuşmazlık yaşanmaktadır. Kalabalık site inşaatlarından tutunda yoğun katlı binalarda; inşaat planlanmasından başlamasına, yapımından sonuçlanmasına kadar bir yığın sorun kat maliklerini ya da müttaahitleri bekleyebilmektedir.

İnşaat Hukuku Dava Konuları Nelerdir?

Bu konuda en çok yaşanan bazı olası sorunları sıralamak gerekirse örneğin; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, ruhsat işlemleri, hasılat paylaşımı sözleşmeleri, İnşaat – iskan izin işlemleri, ruhsat işlemleri, inşaat tadilat izinleri, özel taahhütlü inşaat sözleşmesi gibi daha birçok işlem bilgi eksikliklerinden doğan olası anlaşmazlıkları da yanında getirebilmektedir. İnşaat / devredilen arsa bedelinin, bağımsız bölümlü inşaat sözleşmeleri, arsa sahibi- sahiplerine ait arsa payı karşılığı inşaatı taahhüt eden yüklenici arası sözleşmeler, arsa sahibi - müteahhide bedeli karşılığında yaptırdığı inşaat sözleşmeleri, inşaat ruhsat izinleri, ruhsatsız kaçak inşaat davaları, bu gibi sorunlardan doğan zararlar inşaat hukuk mahkemeler tarafından ele alınmaktadır. Tadilatlar, inşaat izin ve yetkileri, sözleşmeler gibi sayısız konuda firmamızdan hukuksal rehberlik hizmeti alabilirsiniz.