İnternette Yer Alan IQ Testleri Gerçeği Yansıtıyor mu

İnternette Yer Alan IQ Testleri Gerçeği Yansıtıyor mu

Zeka Nedir?

Zeka kişinin çevresel etkenlere ayak uydurmasını sağlayan, kişisel ve bilişsel problem çözme yetisidir. Zeka, kavramlar ve algılar yardımıyla, soyut ve somut olaylar arasındaki ilişkiyi kavrama ve bu çerçevede düşünebilme, karşılaştırma yapabilme, elde ettiği bilgileri belirli bir amaca uygun şekilde kullanabilmedir. Zeka birçok bilişsel yeteneği kapsar. Zeka seviyesi her insanda aynı değildir. Zeka seviyesi, IQ derecesi olarak da bilinen zekanın ölçülmesi ile elde edilen rakamlarla daha net anlaşılabilir. IQ testleri ile yapılan derecelendirme bebeklikten itibaren insanların zeka seviyesinin gelişimini gösterir. Zekanın genetik özelliği bulunmaktadır. Zeka gelişiminde anne-babaya ve soya çekim esastır. Zeki anne-babanın çocukları daha zeki olmaktadır.

İnternette Yer Alan IQ Testleri

İnternette yer alan IQ testleri güvenilir midir, gerçeği yansıtır mı tam olarak söylemek mümkün değildir. Sanal ortamda yapılan bir değerlendirmenin gerçeği ne kadar yansıtacağı bilinmez. Ancak zeka testlerinde yer alan sorular zeka ölçümü için ayırt edici özellikte sorulardan oluşmaktadır. Gerçekten zeka seviyesini bilmek isteyen kişiler bu soruları cevaplayarak IQ seviyelerini öğrenme imkanı bulabilirler.