HAKSIZ HACİZ İŞLEMLERİNE KARŞI DAVANIN AÇILMASI

HAKSIZ HACİZ İŞLEMLERİNE KARŞI DAVANIN AÇILMASI

İcra Sorgulama İşlemleri

İki taraf arasında, alacak verecek konusunda oluşan anlaşmazlıklar mahkemeye taşınabilir. Bu nedenle hem alacaklı hem de borçlunun avukata ihtiyacı vardır. Haciz süreci ise alacaklının icra müdürlüğüne başvuru yapması ile başlar. Başvuru dilekçesi için de haciz avukatından yardım alınabilir. href=" target="_blank" > gibi hem yüz yüze iletişim hem de online iletişim desteği veren hukuk büroları, insanların hayatını kolaylaştırır. Başvuru sonrasında tüm aşamalar İcra İflas Kanunu’na göre işleme alınır. İcra sorgulama işlemleri internet üzerinden de yapılabilir. İcra takiplerinin asılsız olması durumunda konunun muhatabının itiraz etmesi mümkündür. Konu, dava sürecine gitmişse haciz avukatı aracılığı ile karşı davanın açılması gereklidir. Bunun için icra menfi tespit davası açılabilir. Bu davada borçlu olarak görünen kişinin aslında borcunun olmadığını kanıtlaması amaçlanır.

Online Danışmanlık Desteği

Haciz işlemlerinde davalı ve davacılara online danışmanlık hizmeti veren hukuk büroları, dava konusunun muhatabı olanların zaman ve efordan tasarruf etmesini sağlıyor. Bu sayede ister davacı isterse de davalı olsun herkes, bulundukları ilden uzaktan bağlanarak diledikleri konu hakkında destek alabilirler. Menfi Tespit Davalarında Görevli Mahkeme Menfi tespit davalarında görevli olan mahkemeler asliye veya sulh hukuk mahkemeleri olabilir. Borçluya gönderilen ikinci ihbarnameden sonra dava açılabilir. Dava açmak için belirlenen süre 15 gündür. 15 gün sonunda karşı dava açma hakkı kaybedilir.