BORU BÜKME KALIPLARI VE İŞLEVLERİ NELERDİR?

BORU BÜKME KALIPLARI VE İŞLEVLERİ NELERDİR?

Boru Bükme Kalıpları Hakkında Bilgi

Farklı işlevlere sahip olan boru bükme kalıpları, metal boru şekillendirmede kullanılan en etkili araçlardan biridir. Tüm bu sistemler gibi alanında uzman üretim firmalarınca arz edilir. Otomasyon sistemine dayanan borularda kullanılan bu sistemler son derece işlevseldir. Boru bükümünün gerçekleşebilmesi için gerekli olan ekipmanların bütünlüğüne verilen isim olan boru bükme kalıpları ile otomasyon destekli makineler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Farklı ebatlardaki borular için dizilen kalıplar, birkaç parçadan oluşur.

Boru Bükme Kalıplarında Çene ve Kızak

Boru bükme kalıplarında bulunan her bir parçanın farklı bir görevi vardır. Malzeme değişimine göre kalıp diziliminin değişmesi de mümkündür. Bor malzemesinin cinsi, et kalınlığı ve radüs gibi değişkenlere bağlı olarak yeniden biçimlendirilebilen sistemlerin ilk parçası kalıp, yani makaradır. Borunun büküm işlemi süresince üzerinde sarıldığı ekipmana makara adı verilir. Genellikle tabla üzerine kaymalı olarak geçen makara kayma yoluyla alana yerleştirilir. Büküm işleminin boru kaymadan gerçekleşebilmesi için gerekli olan makarada büküm sonunda ne kadarlık bir eğimin olacağı kolaylıkla hesaplanabilir. Boru bükme işlemlerinde kullanılan kalıplarda çene parçası, boru bükümünün gerçekleştiği esnada metalin kalıptan bağımsız bir şekilde hareket etmesi önlenir. Borunun kayması önlenerek büküm işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. Bir nevi mengene işlevi gören sistemlerde boruyla birlikte hareket eden ve boruya dayanan bir diğer parçaya ise kızak adı verilir. Borunun gösterdiği tepkinin kuvvetini en iyi şekilde karşılayan kızak parçası borunun büküm esnasında formunun bozulmasını engeller.

Boru Bükme Kalıplarında Kaşık ve Malafa

Borunun büküm esnasında deformasyona uğramasını engelleyen kaşık, radüslü bükümlerde ve ince et kalınlığına sahip olan borular üzerinde oldukça etkilidir. Genellikle büyük çaplı borularda kullanılan kaşık, borunun deforme olmadan bükülmesine olanak sağlar. Borunun iç radüsten sıvanmasına yardımcı olarak olası bir deformasyonu önleyen boru bükme kalıpları kapsamındaki kaşık parçasını boruyu dış taraftan sıvayarak deforme olmasını engelleyen malafa parçası takip eder.