Veri Analizi

 Veri Analizi

Veri Analizinin Yararları Nelerdir?

Temelde yararlı bilgilere ulaşabilmek ve bir takım karar verebilme sürecine destek olmak amaçlı verilerde modelleme, temizleme ve dönüştürme işlemlerinin bütününe veri analizi adı verilmektedir. Veri analizi aynı zamanda veri madenciliğinin de temel bileşenleri arasında yer almaktadır. İşletmeler farklı pek çok kaynaktan alınmış olan verilerin analiz edilebilmesi için veri analizi işlemini oldukça sık kullanmaktadırlar. Veri analizinde kullanılan belirli adımlar söz konusu olmaktadır. Bunlar amaçlara karar verme, veri toplama, veri temizleme, optimizasyon gibi işlemleri kapsamaktadır. İşletmeler veri analizlerinde tutarlılık ilkesine uyum sağlayabilmek adına bu adımları gerçekleştirmektedirler. Sizler de veri analizi için https://www.biligopex.com/6sigma sitesinden hizmet alabilirsiniz.

Veri Analizi Türleri Nelerdir?

Veri analizi işletmelerde veya gündelik yaşamda kişilerin daha doğru karar alabilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Veri analizi sayesinde işletmeler daha verimli bir şekilde projelerine devam etme imkânı bulmaktadır bu durum ise müşteri memnuniyetini arttırmayı sağlamaktadır. Fakat veri analizi her ne kadar gerekli ve yararlı bir olgu olsa da bir takım zorlukları da söz konusu olabilmektedir. Zira verilerin çokluğu veri analizini çok daha zor hale getirebilmektedir. Bir proje ve ya konu hakkında verilerin toplanması ve her birinin analiz edilmesi oldukça zor bir süreci kapsamaktadır. Gerek bilimsel pek çok alanda gerekse işletmelerde ve ya gündelik hayatta veri analizi tekniği oldukça sık kullanılmaktadır. Veri analizleri 4 ana türden oluşmakta ve bu şekilde incelenmektedir. Bu türler ise tamamlayıcı analiz, tanısal analitik, tahmine dayalı analitik ve reçeteli analitik olarak adlandırılmaktadır. İşletmelerin performansını optimize etmede en önemli yardımcı unsur veri analizidir. Bu işlem sayesinde işletmeler büyük miktarlarda veri toplayabilmekte ve bu verileri depolayarak maliyetlerini azaltabilmektedir.